Untitled-7
 
Untitled-7
ข้อมูลของเรา

Untitled-7
เว็บไซต์ อปท.
อำเภอเมืองพะเยา
  ทต.ท่าวังทอง
  ทต.บ้านต๊ำ
  ทต.แม่กา
  ทต.แม่ปืม
  ทต.สันป่าม่วง
  ทต.บ้านใหม่
  ทต.ท่าจำปี
  ทต.บ้านสาง
  อบต.จำป่าหวาย
  อบต.แม่นาเรือ
  อบต.แม่ใส
  อบต.บ้านตุ่น
Untitled-7
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
_TR_June_2010:
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


  
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  มาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
 ·  เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง ผังเ
 ·  การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
 ·  แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
 ·  โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นหลักสูตรการฝึกอบรมวินั


ข่าวประกวดราคา :: ข่าวประกวดราคา  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 ·  ประมูลจ้างโครงการบำรุงรักษาถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ·  สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 16
 ·  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา,สื่อการเรียนการสอน,และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 ·  สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า


ประกาศ  คำสั่งเทศบาล :: ประกาศ คำสั่งเทศบาล  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 8/2557
 ·  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่7/2557
 ·  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
 ·  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562)
 ·  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่6/2557


กิจการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านต๋อม :: กิจการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 ·  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557
 ·  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
 ·  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 ·  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557


ขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ ของเทศบาล :: ขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ ของเทศบาล  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
 ·  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ·  การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 ·  การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 ·  การขออนุญาตจัดตั้งตลาด


ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านต๋อม :: ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านต๋อม  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านต๋อม


จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านต๋อม :: จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2553
 ·  ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2553


ภาพกิจกรรมของเทศบาล
  • ภาพกิจกรรมต่างๆ
 พนักงานทต.บ้านต๋อม ร่วมรับนโยบายจาก รมต.ว่าการกระท... 10 รูป
วันที่ 09 ต.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพอ่าน (4)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านต๋อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ย... 10 รูป
วันที่ 01 ต.ค. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านต๋อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้
อ่าน (12)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ... 10 รูป
วันที่ 30 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
อ่าน (8)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ย 10 รูป
วันที่ 24 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ย
อ่าน (16)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 เปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบ้า... 10 รูป
วันที่ 24 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพเปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลบ้านต๋อม
อ่าน (15)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Untitled-7
Untitled-7
เข้าระบบ
Anonymous
เชิญสมัครสมาชิก:

  

เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย!!!

 สมัครสมาชิกที่นี่
 เข้าระบบ:
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

[ ลืมรหัสผ่าน? ]

สถิติสมาชิก:
  • สมาชิกใหม่วันนี้:
  • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
  • สมาชิกที่รออนุมัติ:
 299 
  • สมาชิกทั้งหมด:21,953 
  • สมาชิกล่าสุด:RShumway 

ผู้ที่กำลังใช้งาน:
  • สมาชิก:
 
  • บุคคลทั่วไป:45 
Untitled-7
สินค้า OTOP
Untitled-7
สถานที่ท่องเที่ยว
Untitled-7
โปรแกรมอ่านหนังสือบนเว็บ
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

229  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   56000
โทรศัพท์ 0-5445-8771 โทรสาร 0-5445-8771 ต่อ 204
Website : www.bantom.go.th          E-Mail : webmaster@bantom.go.th
themes by websurin