Untitled-7
 
Untitled-7
ข้อมูลของเรา

Untitled-7
เว็บไซต์ อปท.
อำเภอเมืองพะเยา
  ทต.ท่าวังทอง
  ทต.บ้านต๊ำ
  ทต.แม่กา
  ทต.แม่ปืม
  ทต.สันป่าม่วง
  ทต.บ้านใหม่
  ทต.ท่าจำปี
  ทต.บ้านสาง
  อบต.จำป่าหวาย
  อบต.แม่นาเรือ
  อบต.แม่ใส
  อบต.บ้านตุ่น
Untitled-7
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
_TR_June_2010:
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านต๋อม


  
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  มาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
 ·  เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผัง ผังเ
 ·  การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
 ·  แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
 ·  โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นหลักสูตรการฝึกอบรมวินั


ข่าวประกวดราคา :: ข่าวประกวดราคา  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 16
 ·  สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา,สื่อการเรียนการสอน,และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 ·  สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า
 ·  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๋อม
 ·  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 14


ประกาศ  คำสั่งเทศบาล :: ประกาศ คำสั่งเทศบาล  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)
 ·  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2562)
 ·  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่6/2557
 ·  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557(ตามมติที่ประชุมสภา)
 ·  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 5/2557


กิจการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านต๋อม :: กิจการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 ·  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557
 ·  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
 ·  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
 ·  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557


ขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ ของเทศบาล :: ขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ ของเทศบาล  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
 ·  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 ·  การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 ·  การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 ·  การขออนุญาตจัดตั้งตลาด


ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านต๋อม :: ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านต๋อม  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านต๋อม


จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านต๋อม :: จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  ข่าวสารอื่นๆ... 
 ·  ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน สิงหาคม 2553
 ·  ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2553


ภาพกิจกรรมของเทศบาล
  • ภาพกิจกรรมต่างๆ
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ... มาใหม่ 10 รูป
วันที่ 19 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
อ่าน (2)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ศึกษาดูงานการจัดการขยะ มาใหม่ 10 รูป
วันที่ 18 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพศึกษาดูงานการจัดการขยะ
อ่าน (5)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ... มาใหม่ 10 รูป
วันที่ 16 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
อ่าน (6)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยวัดร่องห้า 10 รูป
วันที่ 15 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยวัดร่องห้า
อ่าน (7)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 20 รูป
วันที่ 15 ก.ย. 2557 ไม่มีความคิดเห็น
คลิกแสดงรูปภาพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน (5)   พิมพ์ข่าวนี้ พิมพ์ข่าวนี้   ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
RSS Feed
อ่านข่าวในหมวดนี้
อ่านข่าวทุกหมวด

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Untitled-7
Untitled-7
เข้าระบบ
Anonymous
เชิญสมัครสมาชิก:

  

เพื่อรับสิทธิพิเศษมากมาย!!!

 สมัครสมาชิกที่นี่
 เข้าระบบ:
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

[ ลืมรหัสผ่าน? ]

สถิติสมาชิก:
  • สมาชิกใหม่วันนี้:
  • สมาชิกใหม่เมื่อวาน:
  • สมาชิกที่รออนุมัติ:
 84 
  • สมาชิกทั้งหมด:19,688 
  • สมาชิกล่าสุด:KK57 

ผู้ที่กำลังใช้งาน:
  • สมาชิก:
 
  • บุคคลทั่วไป:51 
Untitled-7
สินค้า OTOP
Untitled-7
สถานที่ท่องเที่ยว
Untitled-7
โปรแกรมอ่านหนังสือบนเว็บ
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

229  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   56000
โทรศัพท์ 0-5445-8771 โทรสาร 0-5445-8771 ต่อ 204
Website : www.bantom.go.th          E-Mail : webmaster@bantom.go.th
themes by websurin